ﺳﻴﺴﺘﻢ روغن کاری یا ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺭﻭﻏﻦ ژنراتور

ﺳﻴﺴﺘﻢ روغن کاری یا ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺭﻭﻏﻦ ژنراتور

ﺳﻴﺴﺘﻢ روغن کاری یا ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺭﻭﻏﻦ ژنراتور

بسیاری از وسایل به روغن کاری یا تعویض روغن نیاز دارند.
دیزل ژنراتورها نیز مانند اتوموبیل های معمولی از این قائده مستثنی نیستند و باید در زمان مشخص روغن آن ها تعویض گردد. به هنگام اجاره دیزل ژنراتور بایست به این مهم پرداخت و زمان آخرین روغن کاری دستگاه را مشخص نمود.
به طور معمول بعد ﺍﺯ گذشت ۱۵۰ تا ۲۰۰ ﺳﺎﻋﺖ از ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ اولیه ﻣﻮﺗﻮﺭ، بایستی به تعویض ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ به صورت ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ اقدام نمود.
اگر ﺩﻳﺰﻝ ژﻧﺮﺍتوﺭ جهت ﻣﺼﺎرﻑ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ مورد ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ قرار می گیرد هرگز نباید فاصله زمان های تعویض روغن آن ﺍﺯ 21 ﻣﺎﻩ فراتر رود.
اطلاعات قیمت موتور برق و همچنین قیمت دیزل ژنراتور کامینز را می توانید از کارشناسان مجرب و خبره مجموعه جاوید ژنراتور کسب نموده و انتخاب مناسبی داشته باشید.

نکات مهم در تعویض روغن ژنراتور

  • فقط و فقط بایستی ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎﻯ پیشنهاد ﺷﺪﻩ از سوی ﺷﺮﻛﺖ متخصص را ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنید.
  • به صورت کلی و بعد از تعویض اولیه، ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ با فاصله زمانی 200 ساعته تعویض نمایید.
  • به هیچ عنوان در حالت قرار نگرفتن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ روی موتور برق، آن را ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻭ فیلترهای آسیب ﺩﻳﺪﻩ را مورد ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ قرار ندهید.
  • در مکان هایی با میزان ﮔﺮﺩ ﻭ غبار بالا، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ با فاصله زمانی کمتری تعویض ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کردن از ﻫﻮﺍﻯ ﭘﺮﻓﺸﺎﺭ برای ﺗﻤﻴﺰ نمودن ﻓﻴﻠﺘﺮهای ﻫﻮﺍ هرگز توصیه نمی شود، چراکه ﺍﻳﻦ عمل موجب ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ حد ﻣﻨﺎﻓﺬ شده ﻭ عملا فیلتر را غیر کاربردی می نماید.
  • دﺭ ﻓﺼوﻞ سرد سال، جهت ﮔﺮﻡ نمودن ﻣﻮﺗﻮﺭ، تحت هیچ شرایطی ﺍﺯ ﻣﺸﻌﻞ ﻭ مانند ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ننمایید.
  • دقت کنید که نباید ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪ Intake ﻭ ‪ Exhaust‬‬ژنراتور ایجاد شود.

اجاره دیزل ژنراتور از برترین برندها را می توانید از مجموعه جاوید ژنراتور درخواست نمایید.

درباره نویسنده

دیدگاه خود را بنویسید