کنترل مولد

کنترل مولد

کنترل مولد

بعد از خرید دیزل ژنراتور موضوع نگهداری از انواع دستگاه های دیزل ژنراتور بسیار مهم است و تعویض به موقع فیلترها و روغن دستگاه از عوامل مهم جهت بالا بردن عمر دستگاه به شمار می آید. در این بخش استفاده از روغن و فیلتر های مرغوب اهمیت بسیار زیادی دارد. کنترل دیزل ژنراتور در مدت زمان های مشخصی است که شامل کنترل روزانه، کنترل کارکرد 50 ساعته، کنترل کارکرد 100ساعته، کنترل کارکرد 300 ساعته، کنترل کارکرد 600 ساعته، کنترل کارکرد 1200 ساعته، کنترل کارکرد 2400 ساعته می شود.

زمانبندی تعویض روغن و تعویض فیلتر

1- هر 100 ساعت کار کرد دیزل ژنراتور ، روغن و فیلتر روغن تعویض شود.
2- هر دو بار تعویض فیلتر روغن، فیلتر گازوئیل تعویض شود.
3- هر 50 ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن، فیلتر هوا تعویض شود.
4- هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل، فیلتر آب تعویض شود.
5- موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.
6- موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load خاموش کنید.
7- جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن نمایید.
8- شرایط استاندارد استفاده از دستگاه هر 8 ساعت کارکرد، 2 ساعت خاموشی می باشد.

کنترل روزانه

همانطور که می دانید هر وسیله و دستگاه پرکاربردی کنترل روزانه نیاز دارد. باید بدانید که بعد از خرید دیزل ژنراتور این دستگاه هم کنترل روزانه می خواهد، این کنترل شامل موارد زیر است.
1- سطح روغن موتور
2- سطح آب رادیاتور
4- کافی بودن مقدار محلول ضد یخ
5- سطح سوخت در مخزن
6- هواکش مخزن سوخت مسدود نباشد
7- باطری و آب مقطر، در صورت پایین بودن سطح الکترولیت کنترل شود
8- صافی هوا و نشانگر محدودیت را کنترل کنید
9- روزنه خروج گاز روی پوشش های هر خانه باطری نباید مسدود شود
و غیره

جاوید ژنراتور آماده ارائه محصولات باکیفیت به متقاضیان گرامی می باشد. جهت سفارش دیزل ژنراتور با شماره 02155427011 تماس حاصل فرمایید.

درباره نویسنده

دیدگاه خود را بنویسید