نقش سیستم خنک کننده ژنراتور

نقش سیستم خنک کننده ژنراتور

نقش سیستم خنک کننده ژنراتور

انرژی شیمیایی آزاد شده از سوخت دیزل ژنراتور سبب تولید حرارت می گردد که از آن در موارد مختلف استفاده می شود. از این حرارت تولیدی، مقداری از اگزوز خارج شده، مقداری تبدیل به کار مفید و مقداری برای غلبه بر نیروی اصطکاک به کار برده می شود. در این میان مقداری از انرژی آزاد شده نیز باقی می ماند که به دلیل آسیب رساندن به قسمت های مختلف دیزل ژنراتور لازم است که خنک گردد. برای این کار از سیستم خنک کننده استفاده می شود.

استفاده از سیستم های خنک کننده در دیزل ژنراتور منجر به افزایش عمر دستگاه ها و افزایش کارایی و راندمان دیزل ژنراتورها و موتور برق می گردد. سیستم های خنک کننده می توانند منجر به کاهش فرسایش این دستگاه ها گردند.

از این رو لازم است که  در نگهداری از این سیستم های خنک کننده نهایت دقت و توجه اعمال گردد و حتما به دفترچه راهنمای آن ها رجوع شود.

جاوید ژنراتور ، ارائه دهنده انواع دیزل ژنراتور ها

02155427011 – 09121371622

انواع سیستم های خنک کننده

سیستم های خنک کننده در دیزل ژنراتورها و موتور برق به صورت مایع خنک و هوا خنک وجود دارند. این دو سیستم دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

دستگاه های ژنراتوری که با سیستم خنک کنندگی هوا خنک کار می کنند، در آن ها پمپ آب و رادیاتور وجود ندارد که این امر سبب می گردد که وزن دستگاه کاهش پیدا کند. کاهش وزن دستگاه منجر به سادگی سرویس و نگهداری این دستگاه های ژنراتوری می گردد.

مزیت دیگر سیستم خنک کنندگی هوا خنک این است که در اثر استفاده از آب نامناسب، مشکل خوردگی قطعات و یا گچ گرفتگی در آن ها به وجود نمی آید.

از معایب دستگاه های ژنراتوری که با سیستم خنک کنندگی هواخنک عمل می نمایند نسبت به سیستم خنک کنندگی آب خنک این است که سر و صدای بیشتری را تولید می کنند.

مزیت سیستم های خنک کننده آب خنک این است که به تهويه اتاقک فشرده سازی به میزان کمتری نیاز دارد، زیرا میزان بیشتری از گرما به وسیله آب خنک شده و به بيرون هدايت می گردد.

درباره نویسنده

دیدگاه خود را بنویسید