فیلتر مدار سوخت رسانی در ژنراتور

فیلتر مدار سوخت رسانی در ژنراتور

فیلتر مدار سوخت رسانی در ژنراتور

قطعات دیزل ژنراتور با دقت بسیار بالایی طراحی و ساخته می شوند.
این قطعات در نبود وسایل آب بندی همچون رینگ، فشار سوخت را تا 1000 بار افزایش می دهند.
به همین علت باید سوختی که به صورت فشار قوی وارد می شود از هرگونه ذرات جامد و شناور عاری باشد.
بنابراین اهمیت فیلتر مدار سوخت رسانی در موتور برق بسیار بالا است و در صورت خرابی و معیوب شدن این فیلتر صدماتی به ژنراتور وارد خواهد شد که در زیر آن ها را نام می بریم.

نتایج خرابی فیلتر مدار سوخت رسانی در ژنراتور

  • کاهش فشاری که پمپ تولید می کند و در نتیجه آن افت قدرت در موتور
  • دود کردن موتور به دلیل نشتی در انژکتورها و عدم آب بندی سوزن انژکتور آن
  • ضعف در شتاب گیری به دلیل کاهش قدرت موتور برق
  • از دست رفتن نظم کار موتور به خصوص در دور آهسته به دلیل تزریق حداقلی سوخت مورد احتیاج در سیلندرها
  • افزایش مصرف سوخت در دیزل ژنراتور

انواع فيلتر سوخت ژنراتور

سوخت در دیزل ژنراتور به پنج شیوه فیلتر می شود.
ذره گيری: این شیوه یک فرآیند مكانيكی می باشد که در آن يک صافی از جنسی كه در لوله گازوئيل مورد استفاده قرار می گیرد، ذرات را كه به علت بزرگ بودن نمی توانند از آن رد بشوند، نگه می دارد.
جذب: این شیوه فرآيندی است كه فيلتر جنس پارچه ای، نخی، نمدی يا سلولوزی را که می توانند ذرات جامد و رطوبت را به خود جذب کنند به کار می گیرد.
جذب سطحی: مولكول های مايع يا گاز به جامدات ریزی كه با آنان تماس پیدا می كنند، می چسبند.
جذب-جذب سطحی: در این فرایند فيلترهای مورد استفاده قرار می گیرند که هر دو فرایند فوق را انجام می دهند.
جاوید ژنراتور آماده اطلاع رسانی در حوزه قیمت موتور برق و دیگر اطلاعات مربوط به آن می باشد.

درباره نویسنده

دیدگاه خود را بنویسید