علت برق ندادن مولد برق

علت برق ندادن مولد برق

علت برق ندادن مولد برق

از آنجایی که قیمت موتور برق خیلی بالا نیست شما با خرید موتور برق نیاز برق خانه یا محل کارتان را رفع می کنید. فرض کنید روزی نیاز شدیدی به موتور برق دارید و این وسیله برق تولید نمی کند در این شرایط چه احتمالاتی می دهید؟
در این شرایط به مدت زمانی که دستگاه خاموش بوده و استفاده نشده توجه کنید، اگر دستگاه زمان طولانی خالی باشد در این شرایط معمولا حوزه القائی الکتریسیته ژنراتور خالی می شود و باید به ژنراتور موتور برق بنزینی شوک داد. تا به حال این کار را انجام داده اید ؟ طریقه شوک دادن به موتور برق به چه صورت است؟

طریقه شوک ‌دادن به موتور برق

ابتدا درب ژنراتور موتور برق بنزینی را باز کنید سپس با یک خازن و با یک باتری اتصال مثبت (+) را به مثبت (+) و اتصال منفی (-) را به منفی (-) وصل کنید در حالتی که موتور برق روشن است، همچنین می توانید شوک را از طریق پریز خروجی دستگاه انجام دهید اما این کار ریسک زیادی دارد و شاید باعث شود، خروجی دستگاه از ژنراتور موتور برق بنزینی بسوزد.

رایج ترین علت برق ندادن موتور برق

خیلی از دارندگان موتور برق بیان می کنند که موتور برق سالم بود و بعد از خاموش و روشن کردن دیگر برق نداد، معمولا در بیشتر این موارد ژنراتور موتور برق ایراد برقی پیدا کرده است و تعمیر این قطعه ی خراب برای استفاده کننده موتور برق بنزینی تقریبا غیر ممکن می باشد زیرا برای تعمیر شما نیاز به دستگاه های تست دارید علت پیچیدگی این است که چون آرمیچر با ذغال و رگلاتور در ارتباط است و در یک کانال قرار دارند کار تعمیر این وسیله سخت است.
در برخی موارد موتور برق بنزینی روشن می شود اما زیر بار خاموش می شود در این حالت موتور برق باز هم نیاز تنظیم فیلر سوپاپ دارد.