سیستم روغن ژنراتور

سیستم روغن ژنراتور

سیستم روغن ژنراتور

روغن کاری ژنراتور ها در عملکرد دستگاه ها نقش بسزایی را ایفا می نماید. به عنوان مثال در دیزل ژنراتور پرکینز و همچنین دیزل ژنراتور کامینز سیستم روغن کاری منجر به کاهش استهلاک آن ها می گردد. استفاده از روغن مناسب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. عوامل زیادی می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در سیستم های روغن کاری ژنراتور ها گردد.

زمان تعویض روغن ژنراتور ها از مواردی است که باید به آن بسیار دقت شود. تعویض روغن در زمان مناسب می تواند منجر به بهبود فرایند روغن کاری گردد.

در صورت تعویق در فرایند روغن کاری روغن قدیمی ممکن است بر روی قسمت های مختلف دستگاه به صورت جرم باقی بماند. این جرم باقیمانده سیستم روغنکاری را دچار مشکل خواهد کرد و می تواند باعث پایین آمدن فشار روغن گردد.

در مرحله اول روغنکاری، این کار باید پس از کار کردن دیزل ژنراتور به مدت 150 الی 200 ساعت صورت پذیرد.

در انتخاب روغن مناسب برای دیزل ژنراتورها مانند دیزل ژنراتور پرکینز و نیز دیزل ژنراتور کامینز باید بسیار دقت شود. در تهیه روغن ها باید به مکانی که این روغن از آن خریداری می شود بسیار دقت شود، زیرا کارخانه ها و کارگاه های غیر معتبر روغن هایی بی کیفیت و تصفیه شده را ارائه می دهند که منجر به ایجاد آسیب به دستگاه ها می گردد.

برای انتخاب روغن مناسب باید دقت کنید که از روغنی استفاده شود که توسط شرکت سازنده دیزل ژنراتور توصیه شده است.

سیستم روغن کاری از قسمت های مختلفی تشکیل می شود. کارتل، پمپ روغن، سوپاپ فشار شکن، لوله انتقال روغن، فیلترهای روغن، جت خنک کاری پیستون، کولر روغن، سنسور و درجه فشار روغن از قسمت های مختلف سیستم های روغن کاری در دیزل ژنراتور ها می باشد.

این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که حجم روغن در ساعات اولیه کارکردن موتور پایین می آید که این امر کاملا طبیعی می باشد.

درباره نویسنده

دیدگاه خود را بنویسید