راهنمای رفع عیب دیزل

راهنمای رفع عیب دیزل

راهنمای رفع عیب دیزل

دیزل ها همانند هر وسیله دیگری دچار عیب و نقص می شوند که برای رفع آن ها نیاز به راهنمایی می باشد. مجموعه جاوید ژنراتور مرکز اجاره دیزل ژنراتور می باشد و این مجموعه فروش دیزل ژنراتور و نیز موتور برق را بر عهده دارد و مقالات مختلفی برای راهنمایی شما عرضه می کند.
برای بررسی قیمت دیزل ژنراتور با ما تماس بگیرید و از مشاوره ما استفاده کنید. در بخش بعدی به بررسی یکسری عیوب دیزل ژنراتور می پردازیم.

کوبیدن موتور

اگر موتور شما می کوبد دلیل آن چیست؟
الف – آیا لقی یاتاقان های اصلی زیاد است؟ به نظر شما اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نمی شود آن ها را تعویض کنید.
ب- آیا گژن پین سائیده شده است؟ بهترین راه این است که آن را تعویض کنید زیرا تعمیر ندارد.
ج- آیا رینگ ها شکسته اند؟ باید آن ها را تعویض نمایید.
د- آیا کف پیستون را دوده گرفته است؟ آن را تمیز کنید.
ه- آیا تایپیت ها به درستی کار می کند؟ اگر خراب هستند بهتر است آن ها را تعویض کنید.
و- آیا موتور خیلی گرم شده است؟ واترپمپ موتو را کنترل کرده یا تسمه پروانه را سفت نمایید.
ز- آیا روغن کاری خوب انجام می شود؟ فشار روغن را کنترل کنید و مدار روغن را سرویس کنید.
ح- آیا سوپاپ ها سفت هستند؟ با ریختن نفت چسبندگی را برطرف کنید.

چرا دود خروجی سیاه رنگ است؟

این موضوع ممکن است دلایل زیادی داشته باشد که چندین مورد آن را بیان می کنیم.
الف– آیا سوخت موتور زیاد می باشد؟ بنابر این پمپ موتور را تنظیم نمایید.
ب- آیا فیلتر هوای دیزل کثیف شده است؟ آن را سرویس نمایید.
ج- آیا زمان تزریق سوخت ریتارد است؟ پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم نمایید.
د- آیا لقی سوپاپ ها کم است؟ بهتر است سوپاپ ها را در شرایط گرم تنظیم کنید.

برای اجاره دیزل ژنراتور در انواع مختلف و کسب اطلاع از قیمت دیزل ژنراتور با ما تماس بگیرید.

درباره نویسنده

دیدگاه خود را بنویسید